DPO in de Spinner

DPO artikel Spinner
Voor een uitgebreid artikel in het Clubblad de Spinner over wat er allemaal te doen is tijdens DPO EXPO 2017 klik op de afbeelding hier rechts naast
To see an article in our Clubmagasine de Spinner you can click on the picture on the right. However, it is Dutch only :-(
Terug naar boven