Regels Hoofdwedstrijd | Rules Main Tournament

Hoofdwedstrijd/Main tournament rulesheet

 


Regels hoofdwedstrijd DPO
 
Zaterdag, kwalificatie.

Deelnemers dienen bij inschrijving te kiezen voor één van de kwalificatie time slots:
 • max 250 deelnemers
 • 6 spellen + joker op 24 kasten
 • Timeslots
A 10:30 – 12:30
B 12:30 – 14:30
C 14:30 – 16:30
D 16:30 – 18:30
E 18:30 – 20:30
Joker 20:30 – 21:30

max aantal deelnemers per slot is 50, alleen voor slot A is max 45
Na 1 november krijg je de definitieve keuze te horen. Hierbij wordt het tijdstip van inschrijving sterk meegewogen (first come - first serve) maar organisatie bepaalt de uiteindelijke indeling. Vergeet dus ook niet om een 2e keuze aan te geven !!
 • De joker mag gespeeld worden in het gekozen timeslot, of in het laatste timeslot
 • De gespeelde joker telt altijd
 • Beste 48 spelers gaan door naar de eindronde op zondag
   
Kwalificatie regels:
 1. Je krijgt als je voor ingeschreven hebt bij de kassa een badge, anders een bewijs van deelname die je bij de wedstrijdtafel om kan zetten in een badge.
 2. Je kunt éénmaal op zes verschillende kasten naar keuze spelen en pas daarna de jokerkans.
 3. Bij de ingang van de wedstrijdvloer staat een bord en een medewerker. Geef je badge aan de medewerker en zeg op welke kast je wilt spelen. Is de kast vrij dan krijg je een penning met daarop het nummer van de kast en je badge mee.
 4. Bij de kast hand opsteken voor een medewerker. Deze controleert of je bij de juiste kast staat en de medewerker start het spel.
 5. Als het spel is afgelopen weer de hand opsteken voor een medewerker. Hij of zij vult de score in. Controleer of het ingeven correct is (naam, kast en score nazien). En verlaat dan de wedstrijdvloer en geef de penning weer af. Nu kan je jezelf aanmelden voor een volgende kast.
 6. Heb je op zes verschillende kasten gespeeld dan kan je de jokerkans gebruiken. Je kunt die direct spelen of tijdens het speciale blok in de avond. Hiervoor kies je een kast die je al gespeeld hebt. En doe hetzelfde als bij de punten 3 en 4.
 7. Na de jokerkans hand opsteken voor een medewerker. Hij of zij controleert de score en noteert die. Je krijgt nu de badge niet meer terug want je kwalificatie is volledig gespeeld.
 8. Voor alle scores per kast worden punten toegekend. Honderd voor de hoogste score en naar gelang het aantal ingevoerde scores steeds minder punten in een gelijkmatige verdeling.
  Van alle zes kasten worden per speler de behaalde punten opgeteld en het totaal bepaald de rang. Let op dat zolang er nog scores ingevoegd worden het totaal zowel omlaag als omhoog kan gaan.
 9. De 48 spelers met de beste totalen kwalificeren zich voor de hoofdwedstrijd op zondag.

Zondag, hoofdwedstrijd.

Winnaarronde
 • 48 deelnemers
 • Head2 head, Best of 3, 3 ballen per spel
 • Kast en beginnende speler wordt vooraf bepaald door organisatie
 • Volgorde bij 3e spel dmv loting organisatie, na afronden 2e spel
 • Verliezende speler gaat door naar de verliezersronde
 
WR1
32 spelers: nr 17 t/m 48 uit kwalificatie
16 spelers naar WR2, 16 spelers naar VR1
 
WR2
32 spelers: Winnaars WR1 + nr 1 t/m 16 uit kwalificatie
16 spelers naar WR3, 16 spelers naar VR2
 
WR3
16 spelers: Winnaars WR2
8 spelers naar WR4, 8 spelers naar VR4
 
WR4
8 spelers: Winnaars WR3
4 spelers naar WR5, 4 spelers naar VR6
 
WR5
4 spelers: Winnaars WR4
2 spelers naar finale, 2 spelers naar VR
 
Verliezersronde
 • Speelvolgorde obv speelschema
 • Kast obv loting
 • 4 ballen, geen EB
 • Head2Head (behalve VR2)
 
VR1
16 spelers: Verliezers WR1
8 spelers naar VR2, 8 spelers out
 
VR2
24 spelers: Verliezers WR2 (16 spelers) + Winnaars VR1 (8 spelers)
8 spellen met 3 spelers
16 spelers naar VR3 (nr 1 & 2 per partij), 8 spelers out (nr 3)
 
VR3
16 spelers: nummer 1 & 2 per spel VR2
8 spelers naar VR4, 8 spelers out
 
VR4
16 spelers: Verliezers WR3 + Winnaars VR3
8 spelers naar VR5, 8 spelers out
 
VR5
8 spelers: Winnaars VR4
4 spelers naar VR6, 4 spelers out
 
VR6
8 spelers: Verliezers WR4 + Winnaars VR5
4 spelers naar VR7, 4 spelers out
 
VR7
4 spelers: Winnaars VR6
2 spelers naar VR8, 2 spelers out
 
VR8
4 spelers: Verliezers WR5 + Winnaars VR7
2 spelers naar VR9, 2 spelers out
 
VR9
2 spelers: Winnaars VR8
1 speler naar Finale, 1 speler out
 
 
 Finale
 • 3 spelers
  • Iedere speler kiest een kast en begint hierop
  • 3 ballen per spel
  • Puntenverdeling n.n.t.b.
 
Veel succes.
 
 
 
Rules main tournament DPO
 
 • max 250 participants
 • 6 games + joker on 24 games
 • Participants have to select a qualification timeslots
A 10:30 – 12:30
B 12:30 – 14:30
C 14:30 – 16:30
D 16:30 – 18:30
E 18:30 – 20:30
Joker 20:30 – 21:30

Max participants per timeslot is 50 persons, slot A max 45.
After 1st november you will hear your defenite timeslot. When determining this the organizers will strongly look at the moment of subscription (first come - first serve) but it holds the right to change it if really required. So don't forget to also select a 2nd choice !
 • The joker may be played in same timeslot, or in the last one
 • The played Joker always counts
 • Best 48 players go to the next round on Sunda
 
Saturday, qualification.
 1. When subscribed you can get at the cashier a badge or otherwise a proof of subcription which you can change in the tournament room for a badge.
 2. You can play 1 time on 6 pinballs of your choice and only after that the joker.
 3. At the entrance of the tournament room a sign and helper from the organisation will be present. Give your badge to this person and tell him on which pinball you want to play. Is the pinball available you will get your badge back amd a token with the number of the pinball on it.
 4. When arrived at the pinball raise your hand. A helper will check if you are at the right pinball and the helper will start the game.
 5. When the game is finished raise your hand again for a helper. He or she will fill in the score. Check if this is done correctly (name, pinball, points). Than leave the tournament room and give the token back. You can report now yourself for the next pinball
 6. When you have played 6 different pinballs you can use your joker. You can play this extra game directly or during the specific time slot at the end of the day. Choose a pinball you already played and repeat steps 3 and 4
 7. After you did this raise your hand for a helper. He or she will check your score and note it down. You will now not get your badge returned as your qualification is completed.
 8. For all scores per pinball will be points given. Hundred for the highest score and according to the number of entered scores lower in an even spread. The total points of all 6 pinballs together will determine your place in ranking. Please note that this number can change while people are playing, this upwards and downwards
 9. The 48 players with the highest score qualify for the main tournament on sunday

Sunday, main competition:

 
Winnersround
 • 48 participants
 • Head2 head, Best of 3, 3 balls per gamel
 • Organizer decides which game and who starts
 • With 3rd game person who starts is decided with a toss, this after 2nd game is finished.
 • Loosing players goes to loosersround
Loosersround
 • Who plays when according to players schedule
 • Game through lottery
 • 4 balls, no EB
 • Head2Head (except VR2)

Good luck!

 
Terug naar boven