Ingeschreven spelers | Registered players

Hieronder komt een lijst met inschreven spelers te staan welk regelmatig bijgewerkt wordt

Below a list will appear with registered players which will be frequently updated (last update 16-08-2017 17.30h, 128 tournament players). 

Is something not correct, please sent mail to secretaris at nfvpinball.nl
 

Alfabetisch overzicht wedstrijdspelers/ Alphabetic overview Tournament players

Subscribed players Tournament ranked per timeslot