Ranking uitleg

De Ranking is een algemene ranglijst van wedstrijdspelers in Nederland en België en bestaat sinds 2006. Het is de voortzetting van de Galerij der Groten.

DOELSTELLINGEN

  • Toegankelijk voor alle leden van de Nederlandse Flippervereniging.
  • Promoten van het wedstrijdflipperen. Door (meer) aan wedstrijden deel te nemen kan een speler zijn of haar rankingpositie verbeteren.
  • Min of meer objectief kunnen bepalen wie de beste spelers op een bepaald moment zijn (o.a. voor toelating tot de BFTK en andere special events).

Opzet

De Ranking is gebaseerd op de Elo-rating. In het Elo-systeem wint of verliest een speler punten door de uitslag van elke meegewogen partij. Hoeveel punten gewonnen of verloren worden, hangt af van het ratingverschil tussen de beide spelers: winst op een sterkere tegenstander levert veel punten op, winst van een zwakkere minder. Omgekeerd kost verlies van een sterkere tegenstander minder punten dan verlies van een zwakkere (bron: Wikipedia).
 

In de Ranking begint iedere speler met 1600 punten. In een partij tegen een andere speler kunnen steeds 32 punten verdiend worden. Deze dienen ingezet te worden door de beide spelers. Hoeveel iedere speler moet inzetten is afhankelijk van het verschil tussen de rankings van de beide spelers. Voorbeeld: Is dit verschil minder dan 12 punten dan zetten beide spelers 16 punten in. Maar als het verschil 100 punten is zet de speler met de hoogste ranking 20 punten in en de andere speler maar 12. In het meest extreme geval dat het verschil in ratings meer dan 712 is hoeft de laagst geklasseerde speler geen punten in te zetten.

Je kunt alleen rankingpunten verdienen voor wedstrijden waarbij je tegen iemand anders speelt (head-to-head). Dit kunnen ook potjes zijn waarbij je met z’n drieën of vieren speelt. Kwalificatiewedstrijden waarbij je alleen tegen de kast speelt tellen dus niet mee.

Voor alle door de NFV georganiseerde wedstrijden ontvang je automatisch rankingpunten. Maar ook vriendschappelijke wedstrijden tussen spelers onderling kun je laten meetellen voor de Ranking. Als beide spelers dit van tevoren afspreken kan het resultaat van een dergelijke wedstrijd worden gemeld bij de NFV en worden verwerkt in de Ranking. N.B. Als spelers vaker tegen elkaar spelen geldt dit als meerdere wedstrijden.
 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen actieve en niet-actieve spelers. Om als actieve speler gezien te worden mag de laatst gespeelde wedstrijd niet langer dan zes maanden geleden plaatsgevonden hebben. Binnen de actieve spelers worden de spelers die 10 of minder wedstrijden hebben gespeeld op een voorlopige lijst geplaatst omdat hun rating (initieel 1600) nog niet voldoende uitgebalanceerd is.

Terug naar boven