Wat is Ranking en Hoe Ranking en LFC te doen

Wat is Ranking?

De Ranking is een algemene ranglijst van wedstrijdspelers in Nederland en België en bestaat sinds 2006. Het is de voortzetting van de Galerij der Groten.

DOELSTELLINGEN

  • Toegankelijk voor alle leden van de Nederlandse Flippervereniging.
  • Promoten van het wedstrijdflipperen. Door (meer) aan wedstrijden deel te nemen kan een speler zijn of haar rankingpositie verbeteren.
  • Min of meer objectief kunnen bepalen wie de beste spelers op een bepaald moment zijn (o.a. voor toelating tot de BFTK en andere special events).


De Ranking is gebaseerd op de Elo-rating. In het Elo-systeem wint of verliest een speler punten door de uitslag van elke meegewogen partij. Hoeveel punten gewonnen of verloren worden, hangt af van het ratingverschil tussen de beide spelers: winst op een sterkere tegenstander levert veel punten op, winst van een zwakkere minder. Omgekeerd kost verlies van een sterkere tegenstander minder punten dan verlies van een zwakkere (bron: Wikipedia).

In de Ranking begint iedere speler met 1600 punten. In een partij tegen een andere speler kunnen steeds 32 punten verdiend worden. Deze dienen ingezet te worden door de beide spelers. Hoeveel iedere speler moet inzetten is afhankelijk van het verschil tussen de rankings van de beide spelers. Voorbeeld: Is dit verschil minder dan 12 punten dan zetten beide spelers 16 punten in. Maar als het verschil 100 punten is zet de speler met de hoogste ranking 20 punten in en de andere speler maar 12. In het meest extreme geval dat het verschil in ratings meer dan 712 is hoeft de laagst geklasseerde speler geen punten in te zetten.

Je kunt alleen rankingpunten verdienen voor wedstrijden waarbij je tegen iemand anders speelt (head-to-head). Dit kunnen ook potjes zijn waarbij je met z’n drieën of vieren speelt. Kwalificatiewedstrijden waarbij je alleen tegen de kast speelt tellen dus niet mee.

Ranking alleen zichtbaar voor ingelogde leden!

Inloggen kan linksboven op de website.

Geen wachtwoord? Knop wachtwoord vergeten zit er naast.

Vereist is hiervoor wel dat je emailadres bekend is in de ledenadministratie. Is dit niet het geval stuur dan een mail naar ledenadministratie@nfvpinball.nl en secretaris@nfvpinball.nl met uw emailadres en fysiek straatadres ter controle.

Let op: wachtwoord gegevens voor het forum zijn anders als die voor MIJN NFV!

Een Spinnerartikel op deze nieuwe functionaliteit kun je zien hier

 

Wedstrijd voor Ranking invoeren

Wedstrijd invoeren is heel simpel.

Kies het submenu: Invoer wedstrijduitslag

Je ziet dan een venster waar je in de juiste volgorde tot maximaal 4 spelers kunt invullen plus datum. Alleen leden kunnen worden ingevuld en hier wordt op gecontroleerd. Hierna verschijnt een tweede scherm waarin je, als extra conttroleslag, kunt zien hoeveel rankingpunten een speler erbij of verminderd krijgt.

Let op : wedstrijd voor de LFC voer je hier niet in maar onder MIJN NFV. Zie uitleg verderop.

Onder MIJN NFV kun je de laatste 15 wedstrijden voor de ranking bekijken. Zie je iets wat niet klopt? Geef dat dan aan via het correctieformulier. Zie je een leeg veld bij een tegenstander waar je eigenlijk een naam verwacht? Dan is het zeer waarschijnlijk een speler die momenteel geen actief lid meer is.

Er wordt niet gecontroleerd op dubbele invoer ed. Oftewel als je samen een Ranking potje speelt spreek af wie de Ranking invoert en doe het niet beide. Is er een toernooi, vraag dan aan de wedstrijdleider of hij het doet. Typisch gebeurt dit namelijk.

Als een wedstrijd wordt ingevoerd op de eerste invulpagina krijgt deze de status Nieuw. Als u de controle uitvoert op de volgende pagina, vinkje voor akkoord invult en op Versturen drukt krijgt deze de status Verwerkt en wordt de score definitief in de database opgenomen.
Indien deze controleslag niet wordt gedaan om wat voor reden dan ook blijft de wedstrijd de status Nieuw houden. De score telt dan dus NIET mee in de Ranking. Iedere nacht worden de scores met de status Nieuw automatisch verwijderd. Vergeet dus niet het controleformulier af te vinken en te Versturen.

Het kan zijn verder dat bij het invoeren van een oude score de wedstrijden die er al stonden en gespeeld waren op een latere datum deze de status Herberekenen krijgen. Dit wordt automatisch dagelijks in de nacht bijgewerkt waarna de Ranking weer de juiste stand krijgt.
Wedstrijduitslag invoeren
Controleslag met vermelding Rankingpunten
Mijn NFV ranking voorbeeld

LFC

De LFC wedstrijden worden niet hier ingevoerd maar door de Captain van het LFC team in zijn MIJN NFV.

Vul het formulier hier in en geef zo door uit welke teamleden je LFC team bestaat opdat dit team in de backoffice wordt aangemaakt. Vertel dan ook wie Captain is en wie de spelers. Bij de Captain ligt de verantwoordelijkheid om de wedstrijduitslagen in te vullen gespeeld in zijn team. Alle spelers dienen NFV leden te zijn.

Dit doe je dus onder MIJN NFV en NIET op het wedstrijdformulier verderop in dit menu !!

Zie het voorbeeldscherm hoe MIJN NFV er uit ziet en waar de wedstrijd in te voeren. De plaats waar dit in te voeren is anders maar werkwijze is gelijk. Wedstrijden ingevoerd voor de LFC worden automatisch ook in de Ranking verwerkt, dubbel invoeren is dus niet nodig.
 
Waar LFC wedstrijden in te voeren
LFC wedstrijd invoeren
Terug naar boven