Seminars

Intro SeminarsOok dit jaar zullen er weer een aantal seminars zijn. 

Exact schema volgt maar de bedoeling is dat deze op Zaterdag plaats zullen vinden. De mogelijkheid wordt bekeken om een kopie van diverse seminars ook op Zondag te doen.

Also this year we will have a number of seminars.

Exact schedule will follow asap but it is scheduled that the seminars will be held on Saturday. Possibility to run a copy of several seminars on Sunday is under study.
Seminar Room

Kevin O'Connor

Kevin O"Connor is (mede) verantwoordelijk voor het artwork op maar liefst 58 flipperkasten. Dit variërend van moderne Stern’s zoals The Walking Dead, KISS, Avatar via jaren negentig klassiekers zoals Monster Bash en Creature of the Black Lagoon tot een oudere generatie zoals Bally KISS. Kortom, grote kans dat er een flipperkast bij je thuis staat waar hij de hand aan heeft gehad. Kom hem dus persoonlijk ontmoeten en vergeet niet bv. een translite mee te nemen voor de handtekeningsessie


Kevin O"Connor is (co)responsible for the artwork on over 58 games. This from modern Sterns like The Walking Dead, KISS, Avatar to nineties classics like Monster Bash or Creature of the Black Lagoon till older generations like Bally KISS. So there is a good chance you have one of his pinballs at home. Come and meet him and don't forget to take stuff with you for signatures !

Barry Oursler
Barry is bekend als ontwerper van 35 flipperkasten waaronder niet alleen DMD titels zoals bv. Junk Yard, Dirty Harry, Jack*Bot, Bram Stoker's Dracula, Doctor Who, etc. maar ook SS titels zoals Space Station, Pinbot, Gorgar, etc.. Kortom, zeer grote kans dat je een flipperkast van hem gespeeld hebt cq. in je verzameling hebt. Al de door hem ontworpen flipperkasten kun je zien op https://pinside.com/pinball/archive/barry-oursler

Dus kom naar DPO EXPO om Barry in persoon te kunnen ontmoeten of te horen spreken tijdens een seminar. En vergeet niet om bv. een translite mee tenemen voor de handtekeningsessie !!

It gives us great pleasure to be able to announce the coming of the pinball legend Barry Oursler to DPO EXPO 2017.

Barry is known as designer of 35 pinballs in total among which not only DMD titles like Junk Yard, Dirty Harry, Jack*Bot, Bram Stoker's Dracula, Doctor Who, etc. but also SS titles like Space Station, Pinbot, Gorgar, etc.. So, great chance you have played one of his titles or have one in your collection.
All designed by him pinballs can be seen at https://pinside.com/pinball/archive/barry-oursler

So, another reason to come to DPO EXPO 2017 and meet Barry in person, listen to a seminar of himof get your translite singed by him!!

Jean-Paul de Win

Natuurlijk komt ook onze ‘eigen’ ontwerper Jean-Paul de Win aan bod. Jean-Paul zijn werk is bekend van Wizard of Oz, The Hobbit, The Big Lebowski en als laatste Dialed-In. Het nieuwe DPO-logo is ook van zijn hand.

Zijn seminar zal vooral betrekking hebben op zijn werk mbt de nieuwe Dialed-In van JJP


Ofcourse our 'own' designer Jean-Paul de Win will come and tell his story. He is known from his work at Wizzard of Oz, The Hobbit, The Big Lebowski and ofcourse Dialed-In. He also designed the new DPO-logo.

His seminar will be about his work on the Dialed-In

Wil Angenent

Ook Wil Angenent komt vertellen over zijn laatste creatie, een remake van de Data East Star Wars. Na de geweldige Medieval Castle die Wil eerder presenteerde zijn de verwachtingen hoog gespannen.


Also Wil Engenent will come and tell about his latest creatrion, a remake of the Data East Star Wars. After his wonderful Medieval Castle presented in 2015 we have high expectations.
 
Wil Angenent @ DPO2015

Dutch Pinball

Een DPO is geen DPO zonder een seminar van onze 'eigen' Nederlandse flipperfabriek : Dutch Pinball.

De The Big Lebowski is al langer bekend en getoond, hopelijk dit jaar aanwezig met de Bride of Pinbot 3.0? Wie weet.


A DPO isn't a real DPO without Dutch Pinball being present (DP).

Their The Big Lebowski has been shown befor but perhaps they will present this year BPO3.0? Who knows.
 

Heighway Pinball

Heighway Pinball had al zijn medewerking toegezegd begin 2017. Momenteel maakt de firma een 'herstart' door met nieuw management en is Andrew Heighway niet langer betrokken bij HP.

Het nieuw management heeft het momenteel te druk met alle veranderingen om al 100% commitment te kunnen geven maar er wordt serieus naar gekeken wat kan. Zodra hier zekerheid over is zal dit gemeldt worden.

Goede kans dus dat de Full Throttle en Alien te zien zullen zijn.


Heighway Pinball already agreed to come start 2017. The company is going now through a restruction which makes it for the current new management (Andrew Heighway has left the company) difficult to garantuee that they will be present but it has their attention. As soon as we know more it will be reported here.

Good chance thus Full Throttle and Alien will be present

Jonathan Joosten from Pinball Magazine and Martin Ayub from Pinball News

Martin Ayub (Pinball News) en Jonathan Joosten (Pinball Magazine) runnen de top twee nieuwsbronnen van de planeet als het gaat om het rapporteren van nieuws uit de flipper wereld. Beiden hebben een uitstekende reputatie. Sinds 2016 presenteren ze de gratis 'So You Think You Know Pinball' quiz waarin het publiek kan deelnemen en fantastische prijzen kan winnen die royaal door vrijwel alle huidige flipperkastfabrikanten worden geschonken. Zelfs als je niet zo goed geïnformeerd bent, kun je door het juiste antwoord te gokken nog heel ver komen en fantastische prijzen winnen.


Martin Ayub (Pinball News) and Jonathan Joosten (Pinball Magazine) run the planet's top two resources when it comes to reporting news from the pinball world. Both have an outstanding reputation. Since 2016 they have presented the free 'So You Think You Know Pinball' quiz in which the audience can participate and win fabulous pinball goodies generously donated by almost all the current pinball manufacturers. Even if you’re not that knowledgeable, guessing the correct answer can still get you a long way and win you some amazing prizes.

Robin Mourik van Pinside

Robin Mourik van Pinside, werelds grootste flipperforum, houdt niet echt een seminar maar op zaterdag komt er een ontmoetingspunt waar Robin over Pinside kan vertellen en vragen kan beantwoorden.


Robin Mourik from Pinside, worlds biggest pinballforum, is not going to give a real seminar but on Zaterday he will have a meetingpoint where he talks about Pinside and you can ask him questions.

Nicolas van Pinsound

Nicolas van Pinsound, een alternatieve geluidskaart voor veel flippers met zelf instelbare geluiden, komt een seminar houden over Pinsound.


Nicolas from Pinsound, and alterative soundboard for many pinballs with self adjustable sounds, is going to give a seminar on Pinsound
Terug naar boven