Lidmaatschap en machtiging

Euro Bank NotesWe hebben met de ING Bank een contract gesloten voor het automatisch incasseren van de contributie van onze leden. Daarmee kunnen we een hoop tijd besparen en houden we meer energie over voor andere flipperzaken. Nieuwe en bestaande leden vragen we om een machtiging te geven voor het één keer per jaar automatisch afschrijven van de verschuldigde contributie. Download daarom 1 van de onderstaande formulieren, vul ‘m in in en stuur deze – met postzegel – naar onderstaand adres:

NFV Penningmeester

Korianderhof 123

7641 XT Wierden

Als je de machtiging wilt intrekken en/of je lidmaatschap wilt beëindigen, stuur dan voor 1 november een mededeling (mail/brief) aan de ledenadministratie. Wij zorgen dan voor het eind van het jaar voor aanpassing van onze administratie.

Bij voorbaat dank voor je medewerking!

Download het NFV standaard machtigingsformulier

Download NFV Machtiging Buitenland 

Download NFV – Stoplichtkaarten doorlopende machtiging Europese incasso

Op zoek naar het rekeningnummer van de NFV? Klik hier.